септември 30, 2022

Над 3 млрд. лв. от ЕК за „10 големи общини и 40 селски района“ в България

Започва трети програмен период на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Нейният стремеж е развитие на българските градове и територия. Това заяви Ивайло Стоянов, началник на отдел „Стратегическо планиране“ на програма „Региони в растеж“ в МРРБ по време на онлайн дискусия за представяне на програмата.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова не се яви на общественото обсъждане и консултации на експертната онлайн среща на проекта на „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027 г. Като причина бе изтъкнато проведените на 4 април избори и анализ на резултатите от ЦИК. Стоянов обясни, че за първите два програмни периода програмата бе структурирана по секторен подход – образование, здравеопазване, туризъм и са се финансирали строго определени приоритети.

„Новият период е различен за балансирано териториално развитие на регионите, най-вече свързано с демографските баланси. Демографският проблем е един от най сериозните – обезлюдяване на части, застаряване на населението. В сегашната програма се залага доста широк обхват от дейности, логиката стъпва върху новите регламенти на ЕК, които предопределят възможността да се използва цел на политиката номер 5 – „Европа по-близо до гражданите“ с териториална насоченост“, обясни специалистът.

Структурата на програмата е с три основни приоритета – и първият, и вторият са програмирани по линия на тематичната цел, приоритет три е най-новият – справедлив преход, в рамките на който се предвижда да се изпълняват мерки по Фонда за справедлив преход. На първо място се предвижда подкрепа за 10-те градски общини – Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София, Благоевград, определени като центрове на растеж. В момента всички общини работят по плановете за развитието им.

Бюджетът по програмата е около 1.1 млрд. лв. По новия проект няма да има финансиране на всяка община по отделно, целта е засилване на региона като цяло, а не на отделни градове, така например Видин върви заедно с Плевен.