септември 29, 2022

Болниците искат 100% компенсация на ръста в цената на ток

Болнични сдружения искат спешно 100% компенсация на увеличението на цената на енергоносителите за месеците януари и февруари и създаване на механизъм за общо договаряне на преференциални цени, на които да се предоставя електроенергията за всички болници.

За това настояват от Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Асоциация на университетските болници в България и Сдружение на общинските болници в България в писмо до министър-председателя Кирил Петков, заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, министъра на енергетиката Андрей Живков и министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер.

Болниците апелират и за отваряне на програма за безвъзмездно предоставяне на средства, с които за определения програмен период бенефициентите – болници да заплащат частта от цената на енергоносителите над определената от Министерски съвет база. Подобна подкрепа за компенсиране на разходи по повод извънредна ситуация вече бе оказана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Представителите на болничните асоциации искат и държавата да настоява пред Европейската комисия за спешно отваряне на фондовете за енергийна ефективност и облекчаване на режима за кандидатстване по тях от страна на болниците. От болничния сектор подчертават, че приетото Решение от 20 януари 2020 г. на Министерски съвет за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с РЕШЕНИЕ № 739 на министерски съвет от 2021 г. оценяват като крачка в правилната посока, но в случая с болничното здравеопазване и като крайно недостатъчна за подсигуряване на безпроблемното му функциониране.